Ürün İstatistiği

Ürün istatistiği sistemi, ürünleriniz ile ilgili okunabilen, ölçülebilen ve kullanılabilir bir form-atta yapılandırıla bilen tüm bilgileri kapsar. Tüm ürünlerin tüm yönlerini kapsayabilecek evrensel bir sabit şema yoktur, ancak bir ürünün verilerini çıkarmanıza ve sizin için dinamik tanımlar oluşturmanıza yardımcı olabilecek araçlar vardır. Asistanım Online, doğru araçları ve yöntemleri kullanarak işletmelerinizin ürün istatistiklerinize en doğru ve hatasız biçimde sizlere sunar.

Ürün İstatistiği
Ürün İstatistiği

Sayısal Verileri Toplama ve Analiz Etme Uygulaması

Hiçbir iki ürün aynı değildir, bu nedenle hem ürünü hem de verilerini ayrı ögeler olarak ele alınır. İşletmelerinizin ürünleri arasında paylaşılan birçok veri noktası olduğunu ve olmayanların daha fazlasının olduğunu anlaşılarak bu doğrultuda istatistikler hesaplanarak çıktılar analiz edilmektedir. Sayısal verileri toplama ve analiz etme uygulaması olan ürün istatistiği, özellikle temsili bir örnek istatistikte-kilerden bir bütündeki orantıları çıkarmak amacıyla, başlıca rakipleri, pazar paylarını ve ürünlerinin uzun ömürlüğü deki eğilimleri belirleyebilir.

Verilerin Yakalanması ve Analiz Edilmesine Yardımcı Olur

 • Ürün istatistiği sistemi müşterilerinizin bir ürünle nasıl etkileşime girdiğini kaydeden araçlar aracılığıyla nicel verilerin yakalanması ve analiz edilmesine yardımcı olur.
 • Bu tür kullanım verileri, bir ürünün en sık erişilen özelliklerini, kullanıcıların belirli bir eylemi gerçekleştirmek için harcadıkları ortalama süreyi ve her kullanıcının ürün boyunca yaptığı yolculuğun bir haritasını içerebilir ve eğilimlerini ortaya çıkarabilir.
 • Ürün istatistiği, müşterilerinizin ürün içindeki fiili davranışlarını izlediği için kesin ve nesnel verileri temsil eder.
 • İşletmelerinizin daha iyi ve daha etkili ürünler tasarlamasına yardımcı olan önemli bilgileri ortaya çıkarır.
 • Bu da ürün istatistiğinin yalnızca ürün yöneticilerine ve onların şirketlerine değil, müşterilere de fayda sağladığı anlamına gelir.

Ürünlerinizin İstatistiki Durumlarını Daha İyi Hale Getirmenize Yardımcı Olalım

Ürün istatistiği sistemi, yakalamayı planladığınız veriler için öncelikle belirli iş hedeflerini özetlemeniz önerir. Bu şekilde, kuruluşunuzun verimli bir şekilde kullanamayacağı verileri toplamak için harcanan zamandan ve kaynaklardan kaçınırsınız. Asistanım Online, ürün istatistiği sistemini uygularken, işletmelerin izdeki ürünlerin kıyaslama seviyesine ulaşana kadar ürün ekiplerinin anketler ve müşteri görüşmeleri gibi nitel ürün geri bildirimlerinin ve müşteri memnuniyet bildirimlerinin kullanılmasını önerir.

Ürünlerinizin İstatistiki Durumlarını Daha İyi Hale Getirmenize Yardımcı Olalım
Ürünlerinizin İstatistiki Durumlarını Daha İyi Hale Getirmenize Yardımcı Olalım

Bu Metrikleri Toplamanın en İyi Yolu Ürün İstatistiği Olacaktır

 • Bu doğrultuda ürünleriniz için, Asistanım Online’dan edindiğiniz geri bildirimler sayesinde doğru ve düzenli bir kullanıcı tabanı oluşturabilirsiniz.
 • Ürünlerinizi daha da iyi hale getirmeye yardımcı olmak için nicel metrikler toplayın ve analiz edin.
 • Bu metrikler i toplamanın en iyi yolu ürün istatistiği olacaktır. Milyonlarca başarılı ürün kesinlikle içgüdü ve deneyimle yaratılmış olsa da, bugün istatistikler bize karar vermede daha akıllı ve daha doğru bir yol sunuyor.
 • Asistanım Online platformunda ürün istatistiği ile tahminlerde bulunurken veya karar verirken müşteri görüşmelerine güvenmek yerine, kullanıcı ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığınızı gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

Doğru Verilerle Doğru Yolda İlerleyin

Bu uygulama sayesinde işletme sahipleri ve çalışanları kullanıcılarının ne yaptığını anlayabilir, veriye dayalı kararlar verebilir, deneyleri ölçebilir ve çalıştırabilir, etkinleştirmeyi, dönüştürmeyi ve elde tutmayı artırabilir ve büyüleyici dijital deneyimler oluşturabilir. Bu belki de anlaşılması gereken en önemli ölçüdür: Müşteriler kalıyor mu yoksa ayrılıyor mu? Ürün istatistiği, kimlerin memnun olduğunu ve onları nasıl daha mutlu edilebileceğini ve kimlerin memnun olmadığını anlamak için müşterilerinizi izlemenize yardımcı olabilir ve onları nasıl kazanacağınıza ve sürekli hale getirebileceğinize dair ipuçları verebilir.

Doğru Verilerle Doğru Yolda İlerleyin
Doğru Verilerle Doğru Yolda İlerleyin

Güvenilir Sonuçlar Başarıyı Getirmektedir 

 • Sonuçta, alınan birçok aksiyon ürününüz le nasıl para kazandığınızla ilgili.
 • Satışlarınızı ürün istatistiği ile kolaylaştırmak, satın alma maliyetlerini azaltmanıza ve elinizde tuttuğunuz müşterilerin değerini arttırmanıza yardımcı olacaktır.
 • İşletmeleriniz, kullanıcı testleri yaparak ve fırsatları en uygun şekilde hayata geçirerek ürün pazarına uyum sağlamak için ürün istatistiğine ihtiyaç duyarlar.
 • Asistanım Online’da ürün istatistiği uygulaması, her yeni iç görü, satış hedefi, iş hedefi, web sitesi özelliği, üründeki değişiklik veya denemeyle üretilen yeni fikir ile gelişen akıcı bir süreç olarak kalmaktadır.

Ürün İstatistik Sistemi Seçerek Hayatınızı Kolaylaştırın

Satacak bir ürününüz olduğu sürece, kullanıcıların ürününüz le nasıl etkileşime girdiğini belirlemeniz gerekir. İşletmenizde ihtiyacınız olan araçların ölçeği hakkında fikir sahibi olmak için neyi izlemeniz gerektiğini belirleyerek başlamak çok önemlidir. Asistanınız; hedeflerinizi, metriklerinizi ve raporlarınızı güncellemek için planınızı düzenli olarak kontrol eder. Olaylar ve izleme konusunda en fazla esnekliğe sahip ürün istatistik sistemi seçerek hayatınızı kolaylaştırın. Uygulamanızı hızlı bir şekilde takip etmek ve değer elde etme süresini geciktirmekten kaçınmak için mühendisliği sizin yerinize yapan bir sağlayıcı seçin ve Asistanım Online’a gelin.

İstatistikler

Benzer Yazılar